KESTÄVÄN KEHITYKSEN ASIALLA

Rapala-rahaston päämääränä on tukea erityisesti paikallisesti merkittäviä kalavesien hoito- ja kunnostustoimenpiteitä, turvata vapaaehtoistyöhön perustuvien talkoiden onnistumista osallistumalla kustannuksiin, saattaa mahdollisesti laajempia, monivuotisia projekteja alkuun ja edistää omalta osaltaan näihin päämääriin tähtääviä tutkimuksia, koulutusta, laitehankintoja ja muita esivalmisteluja.

Vuoden 2018 haku on päättynyt

RAPALA RAHASTO JAKoi JÄLLEEN AVUSTUKSIA 1/3

Rapala Rahaston tarkoituksena on tukea juuri tällaista toimintaa puhtaampien kalavesien saavuttamiseksi ja luonnonpoikastuotannon turvaamiseksi sekä edistää kestävän kehityksen mukaisesti toteutettavien, entistä parempien ja monipuolisempien kalastusmahdollisuuksien lisäämistä maassamme.

Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2017 näet tästä >>
Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2018 näet tästä >>

RAPALA RAHASTON AVUSTUKSET 2/3

Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti, mutta siitä on selvittävä: hanke, tapahtuma, tutkimus tai muu tarve, haettavan avustuksen määrä, vakuuttavat perustelut, hakijatahon taustatiedot ja yhteyshenkilön kontaktitiedot.

Vuoden 2018 haku on päättynyt.

RAPALA RAHASTON AVUSTUKSET 3/3

Rapala Rahasto haluaa tukea paikallisesti merkittäviä, kestävän kehityksen mukaisia kalavesien kunnostustoimia, turvata vapaaehtoistyöhön perustuvien talkoiden onnistumista, saattaa mahdollisesti laajempia, monivuotisia projekteja alkuun ja edistää omalta osaltaan näihin päämääriin tähtääviä tutkimuksia ja muita esivalmisteluja.

Rahasto ei kuitenkaan ohjaa varoja varsinaisiin kalojen istutuksiin. Tänä vuonna Rapala Rahasto julistaa avoimesti haettavaksi 500-3.000 euron arvoisia apurahoja edellä mainittujen toimien tukemiseksi. Lisäksi Rahasto jakaa kalastusvälineitä, esimerkiksi vieheitä, virveli- ja pilkkisettejä erityisesti nuorten kalastusharrastuksen herättämiseksi. Tukea voivat hakea mitkä tahot tahansa. Esimerkiksi osakas- ja hoitokunnat, kalastusseurat ja -piirit, vesien tai luonnon hoito- ja suojeluyhdistykset, paikalliset yhteisöt ja talkooporukat, yksityiset puuhamiehet, alan tieteelliset tutkijayhteisöt, yksittäiset tutkijat sekä opiskelijat opinnäytetöihinsä, rahaston päämäärää tukevien laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat jne..

 

RAPALA RAHASTON TAVOITTEET

1. Paikallisten tai maakunnallisten kunnostushankkeiden ja tutkimusten tukeminen puhtaampien kalavesien puolesta ja luonnonpoikastuotannon turvaamiseksi

2. Kestävän kehityksen mukaisesti toteutettavien, entistä parempien ja monipuolisempien kalastusmahdollisuuksien lisäämisen tukeminen

3. Koulutuksen, opastuksen ja tapahtumien tukeminen esimerkiksi välinelahjoituksin, joilla erityisesti lapsia, nuorisoa, nuoria aikuisia ja seniori-ikäisiä ohjataan kalastusharrastuksen pariin

4. Edellä mainittujen asioiden nostaminen nykyistä laajemmin julkisen keskustelun ja yhteiskunnallisen kehittämisen aiheiksi

Hae avustusta 1/2

Virhon kunnostustalkoot © Hasse Härkönen

Rapala Rahasto järjestää kerran vuodessa julkisen kampanjan, jonka puitteissa kenellä taholla tahansa on mahdollisuus hakea rahallisia avustuksia tai välinelahjoituksia maamme kalavesien, kalaston ja vapaa-ajankalastuksen kestävän kehityksen edistämiseksi.

Rapala Rahasto kehottaakin ihmisiä ympäri Suomea käärimään hihat ylös ja ryhtymään hommiin kohti puhtaamman, vastuullisemman ja kalaisamman tulevaisuuden saavuttamista kalavesillämme.

Rapala Rahasto lupaa puolestaan osallistua parhaimmiksi, innostavimmiksi ja hyödyllisimmiksi katsomiensa toimenpiteiden ja hankkeiden tukemiseen tavoitteidensa ja resurssiensa mukaisesti.

Hae avustusta 2/2

Rapala Rahastolta tukea voivat hakea mitkä tahot tahansa kuten osakas- ja hoitokunnat, kalastusseurat ja -piirit, vesien tai luonnon hoito- ja suojeluyhdistykset, paikalliset yhteisöt ja talkooporukat, yksityiset puuhamiehet, alan tieteelliset tutkijayhteisöt, yksittäiset tutkijat ja opiskelijat opinnäytetöihinsä, rahaston päämäärää tukevien menetelmien ja laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat, koulut ja muut oppilaitokset, tapahtumajärjestäjät jne.

Tukipäätökset tehdään yleensä toukokuun aikana. Hakemuksia voi lähettää milloin tahansa.

TOteutuneita 2013: Moksinjoen sähkökoekalastukset

Virtavesien hoitoyhdistys ry (Virho) sai vuonna 2013 Rapala-rahastolta jatkoapurahan Saarijärven Paajalan kylässä sijaitsevan Moksinjoen taimenkannan geneettiseen selvitykseen. Myös Keski-Suomen ELY-keskuksen kalastuskorttivaroista saatiin vuonna 2013 lisärahoitusta tähän vuonna 2012 käynnistyneeseen hankkeeseen, jossa selvitetään Moksinjoen ja lähiseudun muiden pienten virtavesien kalastoa, erityisesti lohikalojen ja jokiravun esiintymistä. Paikallinen Kukko-Paajalan osakaskunta avusti näytteiden keruussa vuoden 2012 tapaan.

”Rapala-rahaston myöntämä avustus oli ratkaisevan tärkeä hankkeemme (Moksinjoen ja muiden Karankajärven valuma-alueen latvapurojen kalastokartoitus ja niiden taimenpopulaatioiden perimän selvittäminen) onnistumiselle myös vuonna 2013.” Mikko Saikku, Virtavesien hoitoyhdistys ry:n Moksinjoen kohdevastaava

Toteutuneita 2012: Tuomiojärven kuhamerkinnÄT

Ensimmäiset Jyväskylän Tuomiojärven kuhat merkittiin syksyllä 2012 ja merkintöjä jatkettiin vuonna 2013. Tutkimuksen toivotaan antavan tietoa mm. kalastuspaineen ja -sääntöjen vaikutuksista kuhakannan kokojakaumaan. Tuomiojärven merkkikuhat pyydettiin vapavälinein – joukossa oli myös hieman vauraampia yksilöitä.

HAKULOMAKE JA YHTEYSTIEDOT

Rapala Rahasto on Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n perustama rahasto.


Lisätietoja saa Rapala Rahaston asiantuntijaneuvoston jäseneltä, toimittaja Seppo Suuroselta, puh. 0400 233339, seppo.suuronen@wmail.fi

Hakemukset sähköpostiviestinä osoitteeseen: rahasto@rapala.fi

Postiosoite: Rapala VMC Oyj, Rapala Rahasto, Mäkelänkatu 91, 00610 HELSINKI

Hakuaika 2018 on päättynyt.

Hakuaika: - 15.04.2018.

Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2016 näet tästä >>

Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2017 näet tästä >>

Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2018 näet tästä >>