URHEILUKALASTUKSEN ASIALLA

Rapala-rahaston päämääränä on tukea erityisesti paikallisesti merkittäviä kalavesien hoito- ja kunnostustoimenpiteitä, turvata vapaaehtoistyöhön perustuvien talkoiden onnistumista osallistumalla kustannuksiin, saattaa mahdollisesti laajempia, monivuotisia projekteja alkuun ja edistää omalta osaltaan näihin päämääriin tähtääviä tutkimuksia, koulutusta, laitehankintoja ja muita esivalmisteluja.

Vuoden 2016 haluaika on päättynyt. Katso 2016 avustuskohteet tästä >>

RAPALA RAHASTO JAKAA JÄLLEEN RAHA-AVUSTUKSIA

Rapala Rahaston tarkoituksena on tukea paikallisesti merkittäviä, kestävän kehityksen mukaisia kalavesien kunnostustoimenpiteitä, turvata vapaaehtoistyöhön perustuvien talkoiden onnistumista, saattaa mahdollisesti laajempia, monivuotisia projekteja alkuun ja edistää omalta osaltaan näihin päämääriin tähtääviä tutkimuksia ja muita esivalmisteluja. Rahasto ei kuitenkaan halua ohjata varoja varsinaisiin kalojen istutuksiin.

Tänä vuonna Rapala Rahasto julisti avoimesti haettavaksi kymmenen 500-1.000 euron apurahaa edellä mainittujen toimien tukemiseksi.

Lisäksi Rapala-yhtiön 80-vuotisen toiminnan kunniaksi Rapala Rahasto jakoi yhden juhla-apurahan, jonka arvo on peräti 8.000 euroa! 

HAE RAPALA RAHASTOSTA TUKEA

Tukea voivat hakea mitkä tahot tahansa. Esimerkiksi osakas- ja hoitokunnat, kalastusseurat ja -piirit, vesien tai luonnon hoito- ja suojeluyhdistykset, paikalliset yhteisöt ja talkooporukat, yksityiset puuhamiehet, alan tieteelliset tutkijayhteisöt, yksittäiset tutkijat sekä opiskelijat opinnäytetöihinsä, rahaston päämäärää tukevien laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat jne.

Hakemukset on lähetettävä huhtikuun puoliväliin mennessä. Hakemuksen voi muuten tehdä täysin vapaamuotoisesti, mutta siitä on selvittävä seuraavat asiat: Hanke, tapahtuma, tutkimus tai muu tarve, vakuuttavat perustelut, hakijatahon taustatiedot ja yhteyshenkilön kontaktitiedot.

Hakemukset voi lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen rahasto@rapala.fi tai postitse osoitteella Rapala VMC Oyj, Rapala Rahasto, Mäkelänkatu 91, 00610 HELSINKI.

Lisätietoja apurahamenettelystä saa puhelimitse Rapala Rahaston asiantuntijaneuvoston jäseneltä toimittaja Seppo Suuroselta puh. 0400 233339. Rapala Rahasto on neljän toimintavuotensa aikana ehtinyt jo tukea kymmeniä kalavesien hoitoon ja tutkimuksiin liittyviä hankkeita eri puolilla Suomea. Viime vuonna avustuksia saivat mm. esimerkillistä toimintaa edustavat Lohijokitiimi ry lohien ylisiirtoon Ounasjoelle, Pro Puruvesi ry vesistön hyvinvoinnin edistämiseen, Kuolimon kalastusalue jatkotoimiin nieriän pelastamiseksi, Kymijoen Villi Lohi- ja Taimen ja Kotkan Perhokalastajat ry Korkeakosken pilottisoraistukseen sekä Näsijärven lohikalayhdistys ja Urpalanjoki lohijoeksi ry.

Lisäksi useat kalastusseurat saivat lahjoituksena kalastusvälineitä lähinnä nuorten houkuttelemiseksi harrastuksen pariin. Merkittävää on ollut Rapala Rahaston jo useampana vuonna antama välinetuki monille yläkouluille eri puolilla Suomea viralliseen opetussuunnitelmaan liittyvien kalastuskurssien toteuttamiseksi. Kalalajeista erityisesti luonnonvaraiseen taimeneen ja kuhaan liittyvät tutkimukset ovat myös saaneet Rapala Rahaston rahallista tukea.

RAHASTON TAVOITTEET

1. Paikallisten tai maakunnallisten kunnostushankkeiden ja tutkimusten tukeminen puhtaampien kalavesien puolesta ja luonnonpoikastuotannon turvaamiseksi

2. Kestävän kehityksen mukaisesti toteutettavien, entistä parempien ja monipuolisempien kalastusmahdollisuuksien lisäämisen tukeminen

3. Koulutuksen, opastuksen ja tapahtumien tukeminen esimerkiksi välinelahjoituksin, joilla erityisesti lapsia, nuorisoa, nuoria aikuisia ja seniori-ikäisiä ohjataan kalastusharrastuksen pariin

4. Edellä mainittujen asioiden nostaminen nykyistä laajemmin julkisen keskustelun ja yhteiskunnallisen kehittämisen aiheiksi

Hae avustusta 1/2

Virhon kunnostustalkoot © Hasse Härkönen

Rapala Rahasto järjestää kerran vuodessa julkisen kampanjan, jonka puitteissa kenellä taholla tahansa on mahdollisuus hakea rahallisia avustuksia tai välinelahjoituksia. Avustusten saajina voivat olla osakaskunnat, kalastusseurat, vesien- ja luonnonsuojeluyhdistykset, niitä löyhemmin järjestäytyneet paikalliset yhteisöt ja talkooporukat, yksityisetpuuhamiehet, alan tutkijat ja opiskelijat sekä päämäärää tukevien laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat jne.

Rapala-rahasto kehottaakin ihmisiä ympäri Suomea käärimään hihat ylös ja ryhtymään hommiin kohti kestävän kehityksen saavuttamista kalavesillä. Rapala-rahasto lupaa puolestaan osallistua parhaimmiksi, innostavimmiksi ja hyödyllisimmiksi katsomiensa toimenpiteiden tukemiseen.

Hae avustusta 2/2

Hakuaika päätttyi vuoden 2015 osalta huhtikuun puolivälissä. Hakulomake alempana tällä sivustolla. Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2015 näet tästä >>

Lisätietoja Rapala-rahaston apurahamenettelystä ja säännöistä saa myös kysymällä sähköpostilla rahasto@rapala.fi sekä puhelimitse rahaston asiantuntijaneuvoston jäseneltä toimittaja Seppo Suuroselta puh. 0400 233339.

TOteutuneita 2013: Moksinjoen sähkökoekalastukset

Virtavesien hoitoyhdistys ry (Virho) sai vuonna 2013 Rapala-rahastolta jatkoapurahan Saarijärven Paajalan kylässä sijaitsevan Moksinjoen taimenkannan geneettiseen selvitykseen. Myös Keski-Suomen ELY-keskuksen kalastuskorttivaroista saatiin vuonna 2013 lisärahoitusta tähän vuonna 2012 käynnistyneeseen hankkeeseen, jossa selvitetään Moksinjoen ja lähiseudun muiden pienten virtavesien kalastoa, erityisesti lohikalojen ja jokiravun esiintymistä. Paikallinen Kukko-Paajalan osakaskunta avusti näytteiden keruussa vuoden 2012 tapaan.

”Rapala-rahaston myöntämä avustus oli ratkaisevan tärkeä hankkeemme (Moksinjoen ja muiden Karankajärven valuma-alueen latvapurojen kalastokartoitus ja niiden taimenpopulaatioiden perimän selvittäminen) onnistumiselle myös vuonna 2013.” Mikko Saikku, Virtavesien hoitoyhdistys ry:n Moksinjoen kohdevastaava

Toteutuneita 2012: Tuomiojärven kuhamerkinnÄT

Ensimmäiset Jyväskylän Tuomiojärven kuhat merkittiin syksyllä 2012 ja merkintöjä jatkettiin vuonna 2013. Tutkimuksen toivotaan antavan tietoa mm. kalastuspaineen ja -sääntöjen vaikutuksista kuhakannan kokojakaumaan. Tuomiojärven merkkikuhat pyydettiin vapavälinein – joukossa oli myös hieman vauraampia yksilöitä.

yhteystiedot

Rapala Rahasto on Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n perustama rahasto.


Lisätietoja: Asiantuntijaneuvoston jäseneltä toimittaja Seppo Suuroselta puh. 0400 233339

rahasto@rapala.fi

Hakuaika: - .

Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2016 näet tästä >>