RAPALA RAHASTO PALKITSEE HYVÄT TEOT KALAVESIEN KUNNOSTAMISEKSI

Rapala Rahasto on jo vuosien ajan tukenut paikallisesti merkittäviä, kestävän kehityksen mukaisia kalavesien kunnostustoimia sekä edistänyt omalta osaltaan samaan päämäärään tähtääviä tieteellisiä tutkimuksia ja muita esivalmisteluja eri puolilla maatamme. Periaatteena on kuitenkin ollut, että Rahasto ei ohjaa varoja varsinaisiin kalojen istutuksiin.

Rapala Rahasto ei järjestä kuluvana vuonna 2020 avustusten hakua johtuen koronan aiheuttamasta poikkeustilasta. Rapala Rahasto jatkaa jo aiemmin aloitettujen, pitkäkestoisten hankkeiden tukemista sovitusti.

Tukea hyville teoilleen voivat hakea mitkä tahot tahansa. Esimerkiksi osakas- ja hoitokunnat, kalastusseurat ja -piirit, vesien tai luonnon hoito- ja suojeluyhdistykset, paikalliset yhteisöt ja talkooporukat, yksityiset puuhamiehet, alan tieteelliset tutkijayhteisöt, yksittäiset tutkijat sekä opiskelijat opinnäytetöihinsä, rahaston päämäärää tukevien laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat jne.

Kalastusvälinelahjoitusten arvoisiksi hyviksi teoiksi lasketaan puolestaan eri tahojen järjestämät tilaisuudet, joissa tarjotaan lapsille, nuorille ja muille erityisryhmille mahdollisuutta tutustua kalastusharrastukseen ja syventää siihen liittyviä tietoja ja taitoja.

Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2017 näet tästä >>
Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2018 näet tästä >>
Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2019 näet tästä >>

HAE AVUSTUSTA RAPALA RAHASTOLTA

Hakemukset on lähetettävä huhtikuun puoliväliin mennessä. Hakemuksen voi muuten tehdä täysin vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostiviestinä, mutta siitä on selvittävä seuraavat asiat: Hanke, tapahtuma, tutkimus tai muu tarve, avustuksen tai lahjoituksen haluttu arvo tai määrä, vakuuttavat perustelut, hakijatahon taustatiedot ja yhteyshenkilön kontaktitiedot

Rapala Rahasto ei järjestä kuluvana vuonna 2020 avustusten hakua johtuen koronan aiheuttamasta poikkeustilasta. Rapala Rahasto jatkaa jo aiemmin aloitettujen, pitkäkestoisten hankkeiden tukemista sovitusti.

Raha-avustusta kohdistettu poikastuotantoalueiden kunnostuksiin

Viime vuosina Rapala Rahasto on kohdistanut raha-avustuksia erityisesti kalojen poikastuotantoalueiden kartoituksiin ja kunnostuksiin sekä vaellusesteiden poistamiseen. Tukea ovat saaneet myös monet hankkeet, joilla on pyritty lisäämään nuorten kiinnostusta kalastusharrastusta kohtaan tavalla tai toisella.

Viime vuonna suurimmat yli tuhannen euron apurahat hankkeisiinsa saivat muun muassa useat vesialueiden omistajien osakaskunnat eri puolilta maatamme, Suomen Kalastusmuseoyhdistys, porvoolaisen Gammelbackan puron talkooporukka, Pyhän kyläyhdistys Pelkosenniemeltä ja Saimaan lohikalojen ystävät.

RAPALA RAHASTON TAVOITTEET

1. Paikallisten tai maakunnallisten kunnostushankkeiden ja tutkimusten tukeminen puhtaampien kalavesien puolesta ja luonnonpoikastuotannon turvaamiseksi

2. Kestävän kehityksen mukaisesti toteutettavien, entistä parempien ja monipuolisempien kalastusmahdollisuuksien lisäämisen tukeminen

3. Koulutuksen, opastuksen ja tapahtumien tukeminen esimerkiksi välinelahjoituksin, joilla erityisesti lapsia, nuorisoa, nuoria aikuisia ja seniori-ikäisiä ohjataan kalastusharrastuksen pariin

4. Edellä mainittujen asioiden nostaminen nykyistä laajemmin julkisen keskustelun ja yhteiskunnallisen kehittämisen aiheiksi

Hae avustusta RAPALA RAHASTOLTA

HAE AVUSTUSTA 1/2

Virhon kunnostustalkoot © Hasse Härkönen

Rapala Rahasto järjestää kerran vuodessa julkisen kampanjan, jonka puitteissa kenellä taholla tahansa on mahdollisuus hakea rahallisia avustuksia tai välinelahjoituksia maamme kalavesien, kalaston ja vapaa-ajankalastuksen kestävän kehityksen edistämiseksi.

Rapala Rahasto kehottaakin ihmisiä ympäri Suomea käärimään hihat ylös ja ryhtymään hommiin kohti puhtaamman, vastuullisemman ja kalaisamman tulevaisuuden saavuttamista kalavesillämme.

Rapala Rahasto lupaa puolestaan osallistua parhaimmiksi, innostavimmiksi ja hyödyllisimmiksi katsomiensa toimenpiteiden ja hankkeiden tukemiseen tavoitteidensa ja resurssiensa mukaisesti.

HAE AVUSTUSTA 2/2

Rapala Rahastolta tukea voivat hakea mitkä tahot tahansa kuten osakas- ja hoitokunnat, kalastusseurat ja -piirit, vesien tai luonnon hoito- ja suojeluyhdistykset, paikalliset yhteisöt ja talkooporukat, yksityiset puuhamiehet, alan tieteelliset tutkijayhteisöt, yksittäiset tutkijat ja opiskelijat opinnäytetöihinsä, rahaston päämäärää tukevien menetelmien ja laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat, koulut ja muut oppilaitokset, tapahtumajärjestäjät jne.

Tukipäätökset tehdään yleensä toukokuun aikana. Hakemuksia voi lähettää milloin tahansa.

AVUSTETTUJA HANKKEITA
Opetusvideo kalastuksesta 2018

Yksi avustettu kohde 2018 oli opetusvideo "Kalastus, enemmän kuin harrastus", joka on tarkoitettu esitettäväksi peruskouluissa. Video kertoo nuorten sanoin, mitä kaikkea mielenkiintoista kalastusharrastus tarjoaa.

Välinelahjoituksilla palkittiin puolestaan esimerkillisestä kalastusharrastusta edistävästä nuorisotyöstä kymmenkunta kalastus- ym. kerhoa sekä kolme nuorisokeskusta.

TOTEUTUNEITA 2013: MOKSINJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET

Virtavesien hoitoyhdistys ry (Virho) sai vuonna 2013 Rapala-rahastolta jatkoapurahan Saarijärven Paajalan kylässä sijaitsevan Moksinjoen taimenkannan geneettiseen selvitykseen. Myös Keski-Suomen ELY-keskuksen kalastuskorttivaroista saatiin vuonna 2013 lisärahoitusta tähän vuonna 2012 käynnistyneeseen hankkeeseen, jossa selvitetään Moksinjoen ja lähiseudun muiden pienten virtavesien kalastoa, erityisesti lohikalojen ja jokiravun esiintymistä. Paikallinen Kukko-Paajalan osakaskunta avusti näytteiden keruussa vuoden 2012 tapaan.

”Rapala-rahaston myöntämä avustus oli ratkaisevan tärkeä hankkeemme (Moksinjoen ja muiden Karankajärven valuma-alueen latvapurojen kalastokartoitus ja niiden taimenpopulaatioiden perimän selvittäminen) onnistumiselle myös vuonna 2013.” Mikko Saikku, Virtavesien hoitoyhdistys ry:n Moksinjoen kohdevastaava

TOTEUTUNEITA 2012: TUOMIOJÄRVEN KUHAMERKINNÄT

HAKULOMAKE JA YHTEYSTIEDOT

Rapala Rahasto on Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n perustama rahasto.


Lisätietoja saa Rapala Rahaston asiantuntijaneuvoston jäseneltä, toimittaja Seppo Suuroselta, puh. 0400 233339, seppo.suuronen(at)wmail.fi

Hakemukset sähköpostiviestinä osoitteeseen: rahasto@rapala.fi

Postiosoite: Rapala VMC Oyj, Rapala Rahasto, Mäkelänkatu 91, 00610 HELSINKI

Rapala Rahasto ei järjestä kuluvana vuonna 2020 avustusten hakua johtuen koronan aiheuttamasta poikkeustilasta. Rapala Rahasto jatkaa jo aiemmin aloitettujen, pitkäkestoisten hankkeiden tukemista sovitusti.

Hakuaika: - .

Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2016 näet tästä >>

Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2017 näet tästä >>

Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2018 näet tästä >>

Rapala Rahaston avustuskohteet vuonna 2019 näet tästä >>